Nieuwsbericht • donderdag, april 11 2024

Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 deelt inzichten met Denktank Nederland 2040:

Onlangs kwamen wij als denktank bijeen voor een presentatie van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Tijdens deze bijeenkomst deelde Marco Pastors, als vertegenwoordiger van de staatscommissie, inzichten die voor het begrijpen van de toekomst van Nederland van betekenis kunnen zijn. 

Marco Pastors belichtte asielmigratie en arbeidsmigratie als één van de centrale oorzaken achter de hedendaagse demografische trends. Het rapport onderstreept echter dat migratie niet per definitie bijdraagt aan een brede welvaart, maar eerder kan leiden tot economische krimp. De commissie pleit daarom voor een gematigde groei. 

Een ander centraal thema van de presentatie was de vergrijzing. Pastors benadrukte de uitdagingen die voortkomen uit een vergrijzende bevolking, zoals de impact van de toenemende vergrijzing op de beroepsbevolking (zorg) en de beperkte dempende effecten van migratie. 

Matiging voor een duurzame toekomst

Pastors gaf inzicht in de bredere gevolgen van demografische veranderingen, waaronder ruimtegebruik, economische ontwikkeling en de beschikbaarheid van publieke voorzieningen. Hij benadrukte dat migratie niet altijd positief bijdraagt aan de economie en dat matiging noodzakelijk is voor een duurzame toekomst en brede welvaart. 

De presentatie behandelde ook de publieke opinie over kwesties als vergrijzing en krimp, en onderzocht verschillende handelingsperspectieven met betrekking tot migratiebeleid. Pastors benadrukte dat migratie een controversieel onderwerp is dat beter moet worden onderkend door zowel wetenschap als politiek. 

Pleidooi voor een robuust beleid

De presentatie werd afgesloten met een pleidooi voor samenhangend en robuust beleid dat de uitdagingen van demografische veranderingen aanpakt en een veerkrachtige toekomst voor Nederland waarborgt. 

De besproken punten uit deze presentatie bieden nieuwe inzichten voor de denktank en dragen bij aan de bredere discussie over een duurzame toekomst en brede welvaart voor Nederland. We nemen de inzichten mee in onze verdere uitwerking voor Nederland 2040.  

Samenwerken aan de uitdagingen?

Jouw mening is belangrijk voor onze verdere uitwerking van Nederland 2040. Laten we samenwerken aan beleid dat de uitdagingen van demografische veranderingen aanpakt en een bloeiende toekomst voor alle Nederlanders waarborgt. Vul de vragenlijst in, lees het volledige rapport https://www.staatscommissie2050.nl/ voor een diepgaandere analyse en laten we vervolgens de dialoog voortzetten.