Een inspirerend toekomstbeeld voor Nederland in 2040

Een initiatief van
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
en De Argumentenfabriek
Een initiatief van
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en De Argumentenfabriek
Volg de denktank op LinkedIn →
Scroll naar beneden →

Waarom maken we een inspirerend toekomstbeeld voor Nederland in 2040?

Of het nu gaat om woningbouw, arbeidsmarkt, klimaat, stikstof, migratie of sociale zekerheid: vele grote vragen hebben nu allemaal onze aandacht nodig. Nederland snakt naar een nieuw verhaal waarmee we deze grote vragen in samenhang kunnen beantwoorden. Het gebrek aan een gezamenlijk toekomstbeeld is één van de redenen waarom noodzakelijk en daadkrachtig beleid nu voortdurend wordt vooruitgeschoven. 

Deze maatschappelijke vraagstukken raken alle inwoners van ons land. Gemeenten voelen zich als eerste overheid dan ook (mede)verantwoordelijk voor de concrete gedachtevorming over de toekomst van Nederland. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft daarom samen met De Argumentenfabriek het initiatief genomen ons bij elkaar te brengen en Nederland te voorzien van een inspirerend toekomstbeeld: een nieuw verhaal voor Nederland.

Wie doen er mee
aan de denktank?

Aart Jan de Geus
Mariëtte Hamer
Marcel Jakobsen
Frank Kalshoven
Michelle Kames
Wouter Koolmees
Rem Korteweg
Bernard Leenstra
Peter van Lieshout
Martin van Rijn

Wij* vormen samen de Denktank Nederland 2040: een toekomstbeeld

De Denktank wordt ondersteund door 11 denkteams op de thema’s:

Yasmin Ait Abderrahman
Rania Ali
Barbara Baarsma
Johan Bac
Karima Bouchtaoui
Ronnie van Diemen
Wiebe Draijer
Marja Elsinga
Leonard Geluk

Daan Roovers
Kimberley Snijders
Dion van Steensel
Mariënne Verhoef
Isis van der Wel
Rob de Wijk
Jan van Zanen
Vinzenz Ziesemer
Willemijn van der Zwaard

*Wij nemen deel op persoonlijke titel en zijn onafhankelijk van de organisaties waaraan we zijn gelieerd. Afspraken hierover hebben we vastgelegd in ons denktankstatuut. 

Werken en verdienen
Sociale zekerheid
Zorg
Onderwijs en jeugd
Klimaat en energie
Veiligheid en rechtstaat

Nederland in de wereld
Democratie en overheid
Wonen
De inrichting van Nederland
Overheidsfinanciën

Wie doen er mee
aan de denktank?

Wouter Koolmees
Rem Korteweg
Bernard Leenstra
Peter van Lieshout
Martin van Rijn
Daan Roovers
Kimberley Snijders
Dion van Steensel
Mariënne Verhoef
Isis van der Wel
Rob de Wijk
Jan van Zanen
Vinzenz Ziesemer
Willemijn van der Zwaard

Wij vormen samen de Denktank Nederland 2040: een toekomstbeeld

De Denktank wordt ondersteund door 11 denkteams op de thema’s:

Yasmin Ait Abderrahman
Rania Ali
Barbara Baarsma
Johan Bac
Karima Bouchtaoui
Ronnie van Diemen
Wiebe Draijer
Marja Elsinga
Renée Frissen
Leonard Geluk
Aart Jan de Geus
Mariëtte Hamer
Marcel Jakobsen
Frank Kalshoven
Michelle Kames

Werken en verdienen
Sociale zekerheid
Zorg
Onderwijs en jeugd
Klimaat en energie
Veiligheid en rechtstaat
Nederland in de wereld
Democratie en overheid

Wij nemen deel op persoonlijke titel en zijn onafhankelijk van de organisaties waaraan we zijn gelieerd. Afspraken hierover hebben we vastgelegd in ons denktankstatuut. 

Wat gaan we doen in 2022, 2023 en 2024?

In het hele project Denktank Nederland 2040 doorlopen we drie fasen:

Fase 1 / Oktober 2022 – Juni 2023

Denken over de Toekomst van Nederland

+

In Fase 1 ontwikkelen we met onze Denktank en tientallen andere deskundigen een concept-toekomstbeeld van Nederland in 2040. Dit leggen we vast in een eerste concept Atlas Nederland 2040. Deze atlas verbeeldt hoe Nederland er in 2040 bij kan liggen, míts we nu de juiste politieke denk- en daadkracht weten te mobiliseren.

Fase 2 / Juni 2023 – December 2023

Voeren maatschappelijke dialoog

+

De concept Atlas Nederland 2040 vormt de inspiratiebron voor een uitgebreide maatschappelijke dialoog met belanghebbenden in heel Nederland in Fase 2. Het doel van deze fase is om met onze landgenoten in gesprek te gaan over de toekomst van Nederland, draagvlak voor het concepttoekomstbeeld te toetsen en ideeën op te doen voor hoe het nóg beter kan. Ook gaan we hier op zoek naar suggesties voor beleid dat kan bijdragen aan het realiseren van het toekomstbeeld.

Fase 3 / oktober 2023 – juni 2024

Concretiseren van beleid

+

In Fase 3 gaan we verder nadenken over het beleid dat nodig is om het toekomstbeeld van 2040 te realiseren. Oftewel, hoe willen we van de huidige situatie in 2023 komen tot de gewenste situatie in 2040? In de Atlas staan hierover al enkele eerste voorstellen. In deze laatste fase werken we dit verder uit.

Meer weten?

De komende maanden breiden we deze website verder uit met meer informatie over ons project Nederland 2040: een toekomstbeeld. Heb je een vraag over of een suggestie voor dit project?
nederland2040@vng.nl

We nodigen iedereen uit om mee te denken over het Nederland van 2040. Wil je op de hoogte blijven? Volg dan ook onze LinkedIn-pagina.

Ben je journalist en heb je vragen of een interview verzoek? Neem dan contact op met Angela de Jong (woordvoerder).
06 12 47 67 76
angela.dejong@vng.nl

Het project Denktank Nederland 2040: een toekomstbeeld, is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en De Argumentenfabriek.

Veel mensen en organisaties hebben ruimhartig hun netwerk voor ons opgesteld om tot een goede samenstelling van de denktank en de denkteams te kunnen komen. Wij danken hiervoor onder meer de SER, de NJR en de Nationale Denktank.

Het getoonde beeld is tot stand gekomen met AI software DALL•E.
Logo Nederland in 2040