Nieuwsbericht • dinsdag, november 15 2022

Denktank ‘Nederland 2040: een toekomstbeeld’ van start

Een inspirerend toekomstbeeld voor Nederland in 2040, dat is het doel van deze nieuwe onafhankelijke denktank. Die gaat zich buigen over tal van maatschappelijke vraagstukken die om een langetermijnvisie vragen. Het project is een initiatief van de VNG en De Argumentenfabriek.

Waarom een inspirerend toekomstbeeld voor Nederland in 2040?

Of het nu gaat om woningbouw, arbeidsmarkt, klimaat of sociale zekerheid: tal van maatschappelijke vraagstukken moeten worden opgepakt. Nederland snakt naar een nieuw verhaal waarmee we alle grote vragen in samenhang kunnen beantwoorden. Het gebrek aan een gezamenlijk toekomstbeeld is één van de oorzaken dat noodzakelijk en daadkrachtig beleid vooruit wordt geschoven.

Deze maatschappelijke vraagstukken raken alle inwoners van ons land. Gemeenten voelen zich als eerste overheid dan ook (mede)verantwoordelijk voor de concrete gedachtevorming over de toekomst van Nederland. De VNG heeft daarom samen met De Argumentenfabriek het initiatief genomen de denktank bij elkaar te brengen en Nederland te voorzien van een inspirerend toekomstbeeld voor Nederland in 2040

Leden denktank

De denktank bestaat uit visionaire en ervaren bestuurders en beleidsmakers, met inhoudelijke expertise op de thema’s die van belang zijn voor de toekomst van Nederland, aangevuld met wetenschappers en frisse, visionaire denkers. Leden van de denktank zijn onder andere Daan Roovers, Wouter Koolmees en Barbara Baarsma. Alle leden van de denktank nemen deel op persoonlijke titel, onafhankelijk van de organisaties waaraan zij zijn gelieerd.

Het doel van de denktank is om te komen tot een breed gedragen toekomstbeeld voor Nederland. Voor gemeenten kan het inspirerende toekomstperspectief dienen dat als basis voor hun eigen langetermijnbeleid.  

Het traject bestaat uit 3 fasen: 

  1. Denken over de toekomst van NL (oktober 2022 – juni 2023)
  2. Voeren maatschappelijke dialoog (juni 2023 – november 2023) 
  3. Formuleren aanbevelingen voor informateurs (september 2023 – december 2023)  

Door de val van het kabinet in 2023 is het oorspronkelijke traject aangepast. Hou deze website in de gaten om de voortgang in 2024 te blijven volgen.

Tijdens het project halen we actief inbreng bij een brede doelgroep, zodat de denktank een breed gedragen toekomstbeeld vormt. Volg alvast de LinkedIn-pagina van het project om op de hoogte te blijven.

Het team van Toekomst 2040