Downloads

Hieronder vind je diverse downloads met de inhoud van verschillende onderdelen van het concept van het toekomstbeeld van de denktank Nederland 2040. Je kunt deze documenten delen of bijvoorbeeld als hand-out gebruiken bij een gesprek of workshop over (een deelaspect van) het toekomstbeeld.