Over de denktank

Of het nu gaat om woningbouw, arbeidsmarkt, klimaat, stikstof, migratie of sociale zekerheid: vele grote vragen hebben nu allemaal onze aandacht nodig. Nederland snakt naar een nieuw verhaal waarmee we deze grote vragen in samenhang kunnen beantwoorden. Het gebrek aan een gezamenlijk toekomstbeeld is één van de redenen waarom noodzakelijk en daadkrachtig beleid nu voortdurend wordt vooruitgeschoven. Deze maatschappelijke vraagstukken raken alle inwoners van ons land.

 

Gemeenten voelen zich als eerste overheid (mede)verantwoordelijk voor de concrete gedachtevorming over de toekomst van Nederland. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft hierom samen met De Argumentenfabriek het initiatief genomen ons bij elkaar te brengen en Nederland te voorzien van een inspirerend toekomstbeeld: een nieuw verhaal voor Nederland in 2040.

Wie adviseren de denktank op thema’s?

De denktank is gestart met elf verschillende thema’s. Op elk thema is een denkteam van specialisten gevormd, die de denktank adviseert. Hieronder lees je waar de thema’s over gaan en wie meedenken.

Wie vormen samen de denktank?

Wij vormen samen de Denktank Nederland 2040: een toekomstbeeld. Wij nemen deel op persoonlijke titel en zijn onafhankelijk van de organisaties waaraan we zijn gelieerd.

Aart Jan de Geus

Denktanklid

Aart Jan de Geus

Barbara Baarsma

Denktanklid

Barbara Baarsma

Daan Roovers

Denktanklid

Daan Roovers

Dion van Steensel

Denktanklid

Dion van Steensel

Denktanklid

Frank Kalshoven

Isis van der Wel

Denktanklid

Isis van der Wel

Denktanklid

Jan van Zanen

Johan Bac

Denktanklid

Johan Bac

Denktanklid

Karima Bouchtaoui

Kimberley Snijders

Denktanklid

Kimberley Snijders

Leonard Geluk

Denktanklid

Leonard Geluk

Marcel Jakobsen

Denktanklid

Marcel Jakobsen

Mariënne Verhoef

Denktanklid

Mariënne Verhoef

Mariëtte Hamer

Denktanklid

Mariëtte Hamer

Marja Elsinga

Denktanklid

Marja Elsinga

Martin van Rijn

Denktanklid

Martin van Rijn

Denktanklid

Michelle Kames

Peter van Lieshout

Denktanklid

Peter van Lieshout

Rem Korteweg

Denktanklid

Rem Korteweg

Rob de Wijk

Denktanklid

Rob de Wijk

Ronnie van Diemen

Denktanklid

Ronnie van Diemen

Willemijn van der Zwaard

Denktanklid

Willemijn van der Zwaard

Denktanklid

Yasmin Ait Abderrahman

Wat gaan we doen in 2023 en 2024?

Het project bestaat uit drie fasen:

 • Fase 1

  Denken over de Toekomst van Nederland

  In Fase 1 ontwikkelt de denktank samen met tientallen andere deskundigen een concept van een toekomstbeeld van Nederland in 2040. Dit doen we door ontwikkelingen te analyseren, doelen voor 2040 expliciet te maken en ideeën te vormen hoe we tot die gewenste toekomst kunnen komen. Dit mondt uit in een concepttoekomstbeeld dat laat zien hoe Nederland er in 2040 bij kan liggen, míts we nu de juiste politieke denk- en daadkracht weten te mobiliseren.

   

  De denktank maakt bij het opstellen van het toekomstbeeld onder andere gebruik van wetenschap, onderzoek en ontwikkeling. Het denkwerk is een open proces en toegankelijk voor iedereen. Lees ook ons denktankstatuut.

 • Fase 2

  Voeren maatschappelijke dialoog

  Het concept van het toekomstbeeld uit Fase 1 vormt de inspiratiebron voor een uitgebreide maatschappelijke dialoog met belanghebbenden in heel Nederland in Fase 2. Het doel van deze fase is om met onze landgenoten in gesprek te gaan over de toekomst van Nederland, draagvlak voor het concepttoekomstbeeld te toetsen en ideeën op te doen voor hoe we het toekomstbeeld nóg beter kunnen maken. Ook gaan we hier op zoek naar suggesties voor beleid dat kan bijdragen aan het realiseren van het toekomstbeeld. Op basis van de opbrengst scherpen we het toekomstbeeld aan.

 • Fase 3

  Concretiseren van beleid

  In Fase 3 gaan we aan de slag met het beleid dat nodig is om het toekomstbeeld van 2040 te realiseren. Oftewel, hoe willen we van de huidige situatie in 2023/2024 komen tot de gewenste situatie in 2040? Wat betekent dat voor de agenda voor de middellange termijn? In het toekomstbeeld staan hierover al eerste ideeën en voorstellen. In deze laatste fase werken we dit verder uit.

Alumni van de denktank

De alumni gemeenschap van denktank Nederland 2040 vormen een uniek netwerk van vooruitstrevende denkers, visionairs en veranderaars.

Bernard Leenstra

Bernard Leenstra

Rania Ali

Rania Ali

Vinzenz Ziesemer

Vinzenz Ziesemer

Wouter Koolmees