De inrichting van Nederland

Het thema De inrichting van Nederland gaat over hoe we in Nederland de ruimte inrichten. Het gaat over de verhouding tussen stad en platteland. Het gaat over krimp en groei van regio’s. Het gaat over industrieterreinen, over winkels, over havens, over landbouw. Het gaat over natuur en milieu. Het gaat over verkeer en vervoer. Het gaat over water(veiligheid) en over de bodem. Het gaat over duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en de klimaatbestendigheid van de fysieke ruimte. Het gaat over leefomgevingskwaliteit, over ruimtelijke dichtheden en functiemenging.

Aan dit thema denken mee:

Martin van Rijn

Thematrekker

Martin van Rijn

Teamlid

Martin Scholten

Teamlid

Cas Becker

Teamlid

Caroline Gehrels

Teamlid

Ramona van Marwijk

Teamlid

Adriaan Geuze

Teamlid

Saskia Kluit

Teamlid

Marinus Biemans

Teamlid

Riek Bakker

Teamlid

Co Verdaas

Teamlid

Fred Schoorl

Teamlid

Annius Hoornstra

Teamlid

Frederik Vermeesch

Teamlid

Randy Martens