Een menselijker Nederland

Een menselijker Nederland betekent dat we in 2040 leven in een zorgzame samenleving, waarin mensen tijd en aandacht hebben voor elkaar. Waarin kinderen tot volle bloei komen, waarin we voortdurend investeren in mensen en waarin iedereen kan rekenen op brede bestaanszekerheid. Een land waarin tegenover heldere burgerplichten vanzelfsprekend ook heldere burgerrechten staan.

Doelen

 • Menswaardiger bestaan

  In 2040 leiden mensen in Nederland een menswaardig bestaan met voldoende inkomen voor levensonderhoud.

 • Meer zekerheid voor werkenden

  In 2040 hebben mensen zekerheid over hun arbeidsinkomen en ontwikkelmogelijkheden ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie(s). 

 • Meer eigenwaarde

  In 2040 voelen mensen zich waardevol als individu en zijn ze in staat vanuit hun eigen mogelijkheden bij te dragen aan de samenleving. 

 • Altijd toegang tot hulp en zorg

  In 2040 hebben alle mensen die dit nodig hebben eenvoudig toegang tot zinnige en betaalbare hulp en zorg voor het verbeteren van hun kwaliteit van leven. 

 • Meer mensen zorgen

  In 2040 willen mensen (professioneel en niet professioneel) bijdragen aan zorg en welzijn van anderen. 

 • Inclusiever samenleven

  In 2040 kunnen mensen in Nederland zonder belemmeringen meedoen in de samenleving, onafhankelijk van hun positie (zoals klasse, gender, herkomst, woonplaats, levensovertuiging, opleidingsniveau en/of beperking). 

 • Veerkrachtigere mensen

  In 2040 zijn mensen veerkrachtiger: ze kunnen (binnen hun eigen mogelijkheden) beter omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen. 

 • Kinderrechten gewaarborgd

  In 2040 worden kinderrechten (zoals het recht van ieder kind op een toereikende levensstandaard) in beleid gehonoreerd en wegen hun belangen mee bij democratische besluitvorming. 

 • Menswaardig voor arbeidsmigranten

  In 2040 zijn (Nederlandse en Europese) processen voor het toelaten en uitwijzen van arbeidsmigranten menswaardig, rechtvaardig en robuust.