EEN VERHAAL
VOOR NEDERLAND
IN 2040

De wereld gaat ingrijpend veranderen de komende zeventien jaar. Hoe ziet Nederland eruit in 2040? Doen we niets dan worden we speelbal van ontwikkelingen. Daarom zijn keuzes nodig om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die we de komende decennia hebben op te lossen. De denktank heeft een langetermijnperspectief opgesteld: Nederland 2040: een toekomstbeeld. Met als belangrijkste boodschap: Nederland moet in 2040 een krachtiger, groener en menselijker land zijn.

Verwachtingen voor
Nederland in 2040

Trends en prognoses

Aanbevelingen voor een nieuw regeerakkoord 2024-2028

Een nieuw kabinet heeft de kans én de opdracht om Nederland te voorzien van een samenhangend, realistisch én hoopgevend verhaal. De Denktank heeft drie grote thema’s uit het toekomstbeeld nader uitgewerkt in 38 aanbevelingen voor een nieuw kabinet. Deze zullen we binnenkort publiceren op de website.