EEN VERHAAL
VOOR NEDERLAND
IN 2040

De wereld gaat ingrijpend veranderen de komende zeventien jaar. Hoe ziet Nederland eruit in 2040? Doen we niets dan worden we speelbal van ontwikkelingen. Daarom zijn keuzes nodig om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die we de komende decennia hebben op te lossen. De denktank heeft een langetermijnperspectief opgesteld: Nederland 2040: een toekomstbeeld. Met als belangrijkste boodschap: Nederland moet in 2040 een krachtiger, groener en menselijker land zijn.

Verwachtingen voor
Nederland in 2040

Trends en prognoses