Klimaat en natuur

De wereldpopulatie én de wereldeconomie zullen de komende jaren hard doorgroeien. De druk op onze al overbelaste planeet zal verder toenemen. De consequenties kennen we inmiddels: de opwarming van de aarde veroorzaakt extreem weer, bosbranden, overstromingen en zeespiegelstijging; de snelle afname van de biodiversiteit en de kwaliteit van de natuur bedreigt de leefbaarheid van de aarde. Net als de voortdurende vervuiling van de lucht, het water, de grond en de uitputting van natuurlijke bronnen dat doen. De verandering van klimaat en natuur is een levensbedreigende trend, ook voor de mensheid zelf. Verandering is noodzaak.

Trends en prognoses

 • Warmere aarde, ander klimaat

  In 2040 is de temperatuur in Nederland verder gestegen en kent ons land een ander klimaat. Voor Nederland betekent dat onder andere een gestegen zeespiegel, meer droge lentes en meer extreme zomerse buien.

   

  Bron: IPCC (2018) en KNMI (2023)

 • Minder biodiversiteit

  In 2040 staat de wereldwijde biodiversiteit er slecht voor. Wereldwijd neemt de biodiversiteit al decennia af. Bij ongewijzigd beleid en een groeiende wereldbevolking zal deze neergang zich voortzetten.

   

  Bron: PBL (2020)

 • Meer grondstoffengebruik

  In 2040 gebruiken we op wereldschaal méér grondstoffen. Grondstoffen zullen efficiënter worden gebruikt, maar door toenemende economische groei neemt ook de vraag naar grondstoffen toe. Dit terwijl ze beperkt beschikbaar zijn.

   

  Bron: OECD (2019) Global Material Resources Outlook

 • Meer elektrisch vervoer

  In 2040 kent Nederland meer elektrische voertuigen en oplaadpunten. De verwachting is dat het aantal elektrische voertuigen in Nederland stijgt van 273.000 in 2021 naar rond de 6 miljoen in 2040. Oplaadpunten houden hiermee gelijke tred.

   

  Bron: Elaadnl (2021)

 • Meer bouwgrond, minder landbouwgrond

  Het Nederlandse grondgebruik verandert. Tussen 2013 en 2020 is de hoeveelheid grond die gebruikt wordt voor wonen, industrie en infrastructuur met 200 km² toegenomen en die voor natuur en water met 44 km². De oppervlakte voor landbouwgrond is afgenomen met 244 km². In 2020 werd 49 procent van de Nederlandse grond gebruikt voor landbouw, 24 procent voor bebouwing, 16 procent was natuur en 11 procent was water.

   

  Bron: CBS (2020)