Sterk Europa: de EU als wereldspeler

We maken de Europese Unie sterker. Door strategisch onafhankelijker te worden op het gebied van defensie, energie, digitale technologieën en grondstoffen. Door handelsstromen te spreiden. Door de EU te democratiseren en slagkrachtiger te maken. Door een New Deal met Afrika te sluiten. En door te innoveren. Zo blijft de EU een relevante wereldspeler.

Voorstellen

Hoe realiseren we dit idee in de praktijk? Tijdens het nadenken over het Toekomstbeeld heeft de denktank vele voorstellen verzameld die zouden kunnen bijdragen aan bovenstaand idee. Hieronder staat een selectie van deze voorstellen, in concept. We zijn als denktank benieuwd naar aanvullingen en verbetersuggesties.

  1. Diversifieer handelsstromen door via de EU-vrijhandelsakkoorden af te sluiten met gelijkgestemde landen en verminder afhankelijkheid van slechts enkele grote handelspartners.
  2. Bepleit een Europees defensiebeleid (in NAVO-verband) met nucleaire afschrikking waarmee Europa het eigen grondgebied kan verdedigen.
  3. Herzie het EU-verdrag voor meer democratische controle en slagkracht, bijvoorbeeld door het afschaffen van het vetorecht en het verkorten van de begrotingscyclus.
  4. Neem in de EU het voortouw voor het sluiten van een ‘New Deal’ met Afrika, waarbij de EU en Afrika samen uitdagingen aanpakken zoals migratie, klimaatverandering en infrastructuur.
  5. Zet binnen de EU in op innovatie en strategische onafhankelijkheid op het gebied van defensie, energie, digitale technologieën en grondstoffen.