Ideeën voor Nederland op weg naar 2040

Hoe komen we van de huidige situatie naar de gewenste situatie? Via literatuuronderzoek en denksessies verzamelde de denktank tientallen voorstellen over wat Nederland kan doen. De denktank groepeerde deze in vijftien ideeën voor Nederland op weg naar 2040 met een selectie van de voorstellen, in concept. Deze conceptvoorstellen hebben de vorm van aanbevelingen aan inwoners, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en/of overheden. De denktank is benieuwd naar aanvullingen en verbetersuggesties bij deze ideeën en voorstellen.