Groene gemeenten: leven in harmonie met de natuur

We maken Nederland groener. Door meer natuur aan te leggen in en rond steden. Door biologisch te boeren met meer teelt van groenten en fruit. Door natuur te herstellen. Door natuurinclusief te bouwen. En door ons schoon te verplaatsen in dorpen en steden. Zo leven we in harmonie met de natuur.

Voorstellen

Hoe realiseren we dit idee in de praktijk? Tijdens het nadenken over het Toekomstbeeld heeft de denktank vele voorstellen verzameld die zouden kunnen bijdragen aan bovenstaand idee. Hieronder staat een selectie van deze voorstellen, in concept. We zijn als denktank benieuwd naar aanvullingen en verbetersuggesties.

  1. Vergroot groen- en watergebieden rond steden door de aanleg van natuurgebieden en landschapszones.
  2. Maak de landbouw groener en duurzamer door gebiedsgericht zowel te extensiveren (biologische landbouw) als via innovatie de teelt van groenten en fruit te intensiveren.[1]
  3. Maak ruimte voor natuur en voor het noodzakelijke natuurherstel door hierin te investeren en door de veeteelt te verminderen.[2]
  4. Stel minimumnormen voor natuurinclusief bouwen vast om natuur in steden te integreren en ambitieuze normen voor het aantal bomen per inwoner.[3]
  5. Stimuleer of verplicht huis- en gebouweigenaren daken te verduurzamen met groen of zonnepanelen.
  6. Creëer ’15-minuten dorpen en steden’ waarbij lokale voorzieningen die burgers nodig hebben, zoals bibliotheken en supermarkten, op loop- of fietsafstand lokaal beschikbaar en nabij zijn.

[1] Ministerie van LNV (2023), Definitief Nationaal Strategisch Plan.

[3] Zie bijvoorbeeld de gemeente Zwolle.