Een groener Nederland

Een groener Nederland betekent dat we in 2040 leven en werken in harmonie met de natuur. Dat onze energievoorziening klimaatneutraal is, onze productie en consumptie veel duurzamer. We consumeren niet minder, wel anders. Economische groei is duurzame groei geworden, binnen de planetaire grenzen. Meer ruimte voor groen en voor water maken dat we de gevolgen van de klimaatverandering aankunnen.

Doelen

 • Meer oog voor planten en dieren

  In 2040 weegt het openbaar bestuur in Nederland huidige én toekomstige belangen van mensen, dieren en planten (hier en elders) mee bij het nemen van besluiten. 

 • Meer betrokken bij de leefomgeving

  In 2040 zijn meer mensen betrokken bij de inrichting van hun (groenere) leefomgeving (met altijd oog voor mensen die (nog) niet mee willen of kunnen). 

 • Kleinere CO2-voetafdruk

  In 2040 is de uitstoot van broeikassen per Nederlander afgenomen, door anders te consumeren zonder welzijn in te leveren (nutsbehoud). 

 • Klimaatbestendiger wonen

  In 2040 woont de Nederlandse bevolking in energieneutrale woningen die bestand zijn tegen invloeden van het klimaat, waaronder wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. 

 • Sneller en schoner reizen

  In 2040 kunnen mensen snel, veilig, (bijna) emissieloos en betaalbaar reizen in en door heel Nederland en Europa 

 • Minder materiaalverbruik

  In 2040 is het materiaalverbruik voor goederen die aan consumenten worden verkocht, met een derde gedaald.