Digitaal wendbaar: technologie dient de mens

We maken Nederland digitaal wendbaar. Door AI-wijsheid bij het brede publiek te stimuleren. Door te investeren in onderwijs op alle niveaus. Door publieke waarden die bescherming vragen te expliciteren. Door open te zijn over gebruik van artificiële intelligentie. Door in te spelen op digitale veiligheidsrisico’s. Door in EU-verband machtsconcentratie bij grote techbedrijven tegen te gaan. En door arbeidsbesparende technologie als kans te zien. Zo zorgen we dat technologie de mens blijft dienen.

Voorstellen

Hoe realiseren we dit idee in de praktijk? Tijdens het nadenken over het Toekomstbeeld heeft de denktank vele voorstellen verzameld die zouden kunnen bijdragen aan bovenstaand idee. Hieronder staat een selectie van deze voorstellen, in concept. We zijn als denktank benieuwd naar aanvullingen en verbetersuggesties.

  1. Ontwikkel het (kritisch) vermogen van jongeren en werkenden om technologie te gebruiken, zoals algoritmen, artificiële intelligentie en sociale media.[1] Investeer hiertoe in (techniek)onderwijs op alle niveaus en voor alle leeftijden.
  2. Stuur via wetgeving actief op ontwikkelingen rondom surveillance en dataverzameling, de scheve verhouding tussen publiek en privaat in het digitale domein en machtsconcentratie bij grote bedrijven.[2]
  3. Investeer in arbeidsbesparende technologie en gebruik technologie, zoals augmented reality, om de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking te vergroten.
  4. Beoordeel beleidsopties op cybersecurity impact om de digitale autonomie en veiligheid van Nederland te waarborgen.[3]
  5. Geef als overheid openheid over het eigen gebruik van artificiële intelligentie.[4]

[1] Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2021), Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie.

[2] Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2021), Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie.

[3] Cyber Security Raad (2023), Adviesbrief over de Nederlandse Cybersecuritystrategie

[4] Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2021), Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie.