Brede bestaanszekerheid: zekerheid in onzekere tijden

We bieden mensen brede bestaanszekerheid. Door toegang te bieden tot werk en onderwijs. Door te zorgen voor een thuis voor iedereen. Door stabiel en voldoende inkomen zeker te stellen voor huishoudens. Door zorg beschikbaar en toegankelijk te houden voor alle inwoners. Door de leefomgeving veilig te houden. En door mensen zeggenschap te geven. Zo verschaffen we mensen zekerheid, ook in onzekere tijden.

Voorstellen

Hoe realiseren we dit idee in de praktijk? Tijdens het nadenken over het Toekomstbeeld heeft de denktank vele voorstellen verzameld die zouden kunnen bijdragen aan bovenstaand idee. Hieronder staat een selectie van deze voorstellen, in concept. We zijn als denktank benieuwd naar aanvullingen en verbetersuggesties.

  1. Creëer aanvullende werkgelegenheid (zoals basisbanen) voor mensen voor wie de arbeidsmarkt onvoldoende werkt. Doe dit vooral in publieke sectoren die kampen met grote personeelstekorten.[1]
  2. Zorg voor een thuis – een plek die veiligheid en privacy verschaft- voor iedereen: stimuleer duurzame industriële bouw van modulaire woningen die op maat gemaakt kunnen worden voor lokale behoeften.
  3. Zorg voor inkomensbescherming van alle werkenden, ongeacht de arbeidsrelatie, en verplicht alle werkenden om deel te nemen aan een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.[2]
  4. Geef mensen de gelegenheid actief bij te dragen aan de maatschappij, zoals mantelzorgers en vrijwilligers, via een inkomen in de vorm van negatieve inkomstenbelasting.
  5. Maak eerstelijnszorg (huisartsen, wijkverpleging, paramedische zorg) beschikbaar en toegankelijk voor alle burgers zodat iedere burger kan, wil en durft te vragen om advies en zorg.
  6. Geef burgers principieel het voordeel van de twijfel in het toekennen en controleren van regelingen en voorzieningen.
  7. Praat met (in plaats van over) mensen die hulp nodig hebben en laat hen meebepalen wat het probleem is en wat geschikte oplossingen zijn.

[1] Commissie Regulering van Werk (2020), In wat voor land willen wij werken.

[2] Commissie Regulering van Werk (2020), In wat voor land willen wij werken.