Hoogwaardige mobiliteit: Japans openbaar vervoer

We maken verkeer in Nederland en de EU duurzaam en hoogwaardig. Door minder te vliegen. Door supersnel door ons land en de EU te treinen. Door vervoer te elektrificeren. Door te fietsen op fijnmazige wegen. En door ons openbaar vervoer uit te breiden met deelvoertuigen. Zo bereiken we een ‘Japans niveau’ van vervoer.

Voorstellen

Hoe realiseren we dit idee in de praktijk? Tijdens het nadenken over het Toekomstbeeld heeft de denktank vele voorstellen verzameld die zouden kunnen bijdragen aan bovenstaand idee. Hieronder staat een selectie van deze voorstellen, in concept. We zijn als denktank benieuwd naar aanvullingen en verbetersuggesties.

  1. Verbied passagiers- en goederenvluchten korter dan 2-3 uur voor bestemmingen met goede spooralternatieven en breid deze alternatieven uit.
  2. Sluit alle regionale luchthavens.[1]
  3. Integreer het Europese spoornetwerk (met aandacht voor o.a. capaciteit, beschik­baarheid en competitieve prijzen) en richt een Europese Spoorwegautoriteit op.[2][3]
  4. Benut beschikbare ruimte en verlaag druk op schaarse ruimte door de aanleg van nieuwe (hogesnelheids)spoorlijnen, zoals de Amsterdam-Hamburg verbinding.
  5. Elektrificeer vervoer maximaal (met gebruik van hernieuwbare energiebronnen).
  6. Investeer in een fijnmazige fietsinfrastructuur, geschikt voor het groeiend gebruik van nieuwe vervoermiddelen (zoals met snellere aandrijving en een grotere actieradius).
  7. Maak duurzame deelvoertuigen onderdeel van het openbaar vervoer (mede om de afstand tussen een halte of station en de uiteindelijke bestemming te overbruggen) en maak deze toegankelijk voor lage- en middeninkomens.

[1] Planbureau voor de Leefomgeving (2023), Ruimtelijke verkenning 2023, vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050 (Scenario’s Groen Land en Regionaal Geworteldheid).

[2] Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (2020), Verzet de wissel: naar beter internationaal reizigersvervoer per trein.

[3] Boxtel, R. van & Elbers, P. (2018). Geef het spoor vleugels.