Zorgzame samenleving: tijd voor elkaar

We ontwikkelen ons tot een zorgzame samenleving. Door mensen keuzes te bieden in woonvormen. Door mensen in staat te stellen mantelzorg te bieden zoals door arbeidsvoorwaarden en woonvormen aan te passen. Door mensen die (willen) zorgen te waarderen. Door werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Door administratieve regeldruk in de zorg te verminderen. En door technologie in te zetten voor minder werkdruk en hogere productiviteit. Zo kunnen we -door tijd vrij te maken voor elkaar- de zorgvraag van een vergrijzende bevolking aan.

Voorstellen

Hoe realiseren we dit idee in de praktijk? Tijdens het nadenken over het Toekomstbeeld heeft de denktank vele voorstellen verzameld die zouden kunnen bijdragen aan bovenstaand idee. Hieronder staat een selectie van deze voorstellen, in concept. We zijn als denktank benieuwd naar aanvullingen en verbetersuggesties.

  1. Zorg dat mensen kunnen kiezen voor een woonvorm die past bij hun woon-, zorg- en gezelschapsbehoeften.
  2. Pas arbeidsvoorwaarden, onderwijs, woonvormen, respijtmogelijkheden, pensioenopbouw en andere regelingen aan om mantelzorg en informele zorg te ondersteunen en waarderen.
  3. Breid (betaalde) verlofmogelijkheden van werkenden uit en voeg hierbij de vele bestaande verlofregelingen zoveel mogelijk samen.[1]
  4. Ondersteun mensen in hun ‘derde levensfase’ (tussen pensioen en ouderdom) die met hun vaardigheden en kennis willen bijdragen aan de maatschappij.[2]
  5. Bied zorgmedewerkers aantrekkelijkere arbeidscontracten met meer uren, ruimere mantelzorgregelingen en meer waardering en zeggenschap.[3][4]
  6. Verminder administratieve regeldruk (zoals door minder verantwoording) zodat (professionele en informele) zorgverleners meer werkplezier en tijd voor zorgtaken hebben.[5][6][7]
  7. Zet technologie in voor minder werkdruk en hogere productiviteit in de zorg.

[2] Raad Volksgezondheid & Samenleving (2020). De derde levensfase: het geschenk van de eeuw

[3] Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2021), Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak

[4] Raad Volksgezondheid & Samenleving (2020). Applaus is niet genoeg: Anders waarderen en erkennen van zorgverleners.

[5] Sociaal-Economische Raad (2021), Aan de slag voor de zorg

[6] Raad Volksgezondheid & Samenleving (2019), Blijk van vertrouwen – Anders verantwoorden voor goede zorg.