Van zorg naar gezondheid: de kracht van preventie

We maken Nederland gezonder met gelijke gezondheidskansen voor mensen. Door beleid te richten op (positieve) gezondheid (in plaats van alleen maar zorg). Door zuinig te zijn met zorggeld en grenzen tussen beleidsterreinen en budgetten te doorbreken. Door welzijn en veerkracht van individuen te vergroten. Door jong en oud te informeren over en prikkelen tot gezond gedrag. En door de leefomgeving te vergroenen. Zo benutten we de kracht van preventie.

Voorstellen

Hoe realiseren we dit idee in de praktijk? Tijdens het nadenken over het Toekomstbeeld heeft de denktank vele voorstellen verzameld die zouden kunnen bijdragen aan bovenstaand idee. Hieronder staat een selectie van deze voorstellen, in concept. We zijn als denktank benieuwd naar aanvullingen en verbetersuggesties.

  1. Formuleer wettelijke streefwaarden voor gelijke gezondheidskansen van inwoners.[1]
  2. Verschuif zorgbudgetten van zorgconsumptie (zoals artsenbezoek en medicijngebruik) naar gezondheidsbevordering (zoals preventie en het versterken van de fysieke en mentale gezondheid).
  3. Geef gemeenten ruimte om op wijk- en buurtniveau gezondheid van inwoners te verbeteren, zoals door ‘schotten’ tussen beleid en geld te verwijderen.
  4. Schaf prestatiebekostiging in de zorg (oftewel het belonen van zorgaanbieders op basis van geleverde prestaties) af.
  5. Stop met herindicaties in de langdurige zorg voor mensen met een levenslange beperking en maak onderscheid tussen deze vorm van zorg en ouderenzorg om beide doelgroepen beter te bedienen.
  6. Begrens dure behandelingen die geen significant positief effect hebben op de kwaliteit van leven.
  7. Begin bij de jeugd: integreer gezondheidsvaardigheden (voor fysieke en mentale gezondheid) in onderwijs en beroepsopleidingen voor alle leeftijden.
  8. Licht volwassenen voor over leefstijlen die de mentale en fysieke gezondheid versterken.
  9. Stimuleer gezond gedrag door (financiële) prikkels voor de aanschaf van gezonde producten en een gezonde levensstijl, onder andere met een gecombineerde zout- vet- en suikertax.
  10. Verbeter de luchtkwaliteit en vergroen de omgeving waar mensen wonen, werken en recreëren.