Veilig en paraat: anticiperen op gevaren

We maken Nederland veilig en paraat. Door onze veerkracht te vergroten. Door ons te verdiepen in existentiële risico’s. Door criminele netwerken te bestrijden, samen met andere landen. Door delinquenten alternatief te straffen. Door te bemiddelen in conflicten. Door wijkrechters aan te stellen. Door problemen voor te zijn. Zo anticiperen we op toekomstige gevaren.

Voorstellen

Hoe realiseren we dit idee in de praktijk? Tijdens het nadenken over het Toekomstbeeld heeft de denktank vele voorstellen verzameld die zouden kunnen bijdragen aan bovenstaand idee. Hieronder staat een selectie van deze voorstellen, in concept. We zijn als denktank benieuwd naar aanvullingen en verbetersuggesties.

  1. Reserveer jaarlijks budget voor onderzoek naar existentiële risico’s op korte én (zeer) lange termijn en geef een nieuw of bestaand planbureau opdracht dit uit te voeren.
  2. Intensiveer de aanpak van internationale criminele netwerken zoals voor mensenhandel en productie en verkoop van illegale drugs.
  3. Voer grondige screenings uit op ambtenaren, toekomstige politici en dienstverleners waar criminelen vaak gebruik van maken om banden met criminele netwerken en illegale activiteiten op te sporen.
  4. Verminder korte gevangenisstraffen (<3 maanden) door alternatieve sancties en interventies buiten het strafrecht te gebruiken, zoals mediation.
  5. Introduceer de wijkrechter (op fietsafstand) voor lichte lokale delicten waarbij mediation niet werkt.
  6. Verbeter hulp voor risicogroepen om strafbaar gedrag te voorkomen en los lokale veiligheidsproblemen preventief op met wijkbemiddeling.