Digitale revoluties en AI

Nederland loopt voorop in digitalisering, internettoegang en specifieke high tech, zoals chipmachines. De komende jaren zal de ontwikkeling van robotisering, digitalisering, artificiële intelligentie, sociale media en gentechnologie onze samenleving blijven veranderen. Ten goede: met een krimpende beroepsbevolking waarin mensen naar verwachting minder uren per week betaald werken, zijn automatisering en digitalisering belangrijke manieren om onze arbeidsproductiviteitsgroei en daarmee brede welvaart op peil te houden.

Maar aandachtspunten zijn er ook. Denk aan de kwetsbaarheden en bedreigingen die horen bij digitalisering en de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Of denk aan cybercriminaliteit, online politieke beïnvloeding, aantasting van privacy, desinformatie (deepfake) of cyberoorlog. In de komende zeventien jaar zullen we vooral moeten leren om te gaan met onvoorziene technologische ontwikkelingen die ons leven ingrijpend veranderen. Daar zullen we nog veel meer dan nu voortdurend alert op moeten zijn.

Trends en prognoses

 • Minder ICT-veiligheidsincidenten

  Het aantal ICT-veiligheidsincidenten bij bedrijven neemt af. Tussen 2017 en 2021 is het aantal externe ICT-veiligheidsincidenten afgenomen omdat bedrijven zich hier beter tegen wapenen. Cijfers variëren naar bedrijfsgrootte. 

   

  Bron: CBS (2021) Cybersecuritymonitor 

 • Meer digitale interstatelijke conflicten

  Conflicten tussen staten worden vaker (ook) digitaal uitgevochten. Staten voeren digitale aanvallen uit op andere staten om te spioneren of om (in een later stadium) te kunnen saboteren. Zo zijn er landen die op structurele basis proberen om zich digitaal toegang te verschaffen tot de vitale infrastructuur van onze bondgenoten, om daar voorbereidingshandelingen voor digitale verstoring of zelfs sabotage te treffen.

   

  Bron: NCTV (2022) Cybersecuriybeeld Nederland 

 • Groeiende economie

  In 2040 is het Nederlandse nationaal inkomen gegroeid tot zo’n 1759 miljard. De Nederlandse economie groeit de komende 17 jaren minder hard dan voorheen. Een gemiddelde groei van tenminste 1 procent per jaar, is de verwachting. Rekenen we daarmee en met de inflatie, dan zal ons nationaal inkomen in 2040 ruim 1700 miljard euro bedragen. Dat is bijna tweemaal zoveel als in 2020.

   

  Bron: CPB (2023) Centraal Economisch Plan, raming maart 2023