Nieuwsbericht • donderdag, oktober 19 2023

Doorbraakthema’s geformuleerd voor kabinet 2024-2028

Op 2 oktober 2023 heeft de Denktank Nederland 2040 drie doorbraak-thema’s voor het nieuwe kabinet 2024-2028 gedefinieerd.

De Denktank Nederland 2040 wil dat een nieuw kabinet aan de slag gaat. Om hierbij te helpen gaat de denktank nog in 2023 drie doorbraakthema’s uitwerken in concrete aanbevelingen voor een nieuw kabinet voor de periode 2024-2028. Op 2 oktober maakte de denktank hiermee een start.

1. De grote vereenvoudiging

De denktank streeft naar een krachtiger en menselijker Nederland in 2040 met een presterende overheid. Hiervoor is onder meer een grote vereenvoudiging van onze overheid nodig: minder beleid, regels, toezicht en bureaucratie en meer ruimte voor uitvoerders en de samenleving. De denktank gaat onder meer nadenken over eenvoudiger stelsels voor belastingen en sociale zekerheid en een menselijker rechtsstaat.

2. Van zorg naar gezondheid

De denktank streeft naar een krachtiger en menselijker Nederland in 2040 met een betere volksgezondheid ondanks een gemiddeld oudere bevolking. We bewegen in 2040 weer voldoende en hebben meer aandacht voor zaken als mentale kracht en gezond voedsel. De denktank gaat denken wat een nieuw kabinet in gang moet zetten om ons zorgstelsel om te vormen tot een gezondheidsstelsel.

3. Groener door normeren en beprijzen

De denktank streeft naar een groener Nederland met onder meer sterke natuur, verantwoordelijke bedrijven, een kleinere CO2-voetafdruk en minder materiaalverbruik. Dat vergt onder meer (hogere) normen om circulariteit te stimuleren en het beprijzen van milieu-impact. De denktank gaat nadenken wat een nieuw kabinet hiervoor de komende vier jaar kan en moet doen.

En hoe nu verder?

De Denktank Nederland 2040 werkt deze thema’s de komende weken samen met deskundigen verder uit. Ben jij ook benieuwd? Wil jij meedenken of heb je zelf concrete suggesties voor aanbevelingen aan een nieuw kabinet? Vul dan onze vragenlijst in.

Wie vormen de Denktank Nederland 2040?

De Denktank Nederland 2040 bestaat uit visionaire en ervaren beleidsmakers, wetenschappers, bestuurders en frisse, jonge denkers.