Nieuwsbericht • donderdag, juni 8 2023

13 juni: toekomstbeeld Nederland 2040 live

Op dinsdag 13 juni presenteert Jan van Zanen namens de denktank de eerste versie van Nederland 2040: een Toekomstbeeld. Dit langetermijnperspectief is nadrukkelijk een conceptverhaal. Gedurende de komende maanden trekken we het land in om in gesprek te gaan.

Van Zanen presenteert het toekomstbeeld voor Nederland tijdens het VNG Jaarcongres in Groningen, waar op 13 en 14 juni zo’n 3000 gemeentebestuurders samenkomen. Vanaf 13 juni is het toekomstbeeld voor iedereen te lezen via deze website. Naast een verhaal over hoe Nederland er in 2040 uit zou kunnen zien, bestaat het toekomstbeeld uit doelen, verwachtingen en ideeën voor 2040.

Over het toekomstbeeld

Hoe ziet Nederland eruit in 2040? Hoe wonen we dan? Hoe liggen land en natuur erbij? Hoe is het leven in onze dorpen en steden? Waarmee verdienen we ons geld? Wat is de positie van Nederland in Europa en in de wereld? Hoe gaat het met de gezondheidszorg, het onderwijs en onze sociale zekerheid?  

Op al deze vragen zijn antwoorden nodig. Antwoorden, die samen een realistisch en hoopgevend toekomstbeeld schetsen van ons land. Nederland heeft behoefte aan een verhaal. Een verhaal dat helpt om keuzes te maken. Keuzes die nodig zijn om het hoofd te bieden aan de problemen die we de komende decennia hebben op te lossen.  

Toekomstbeeld is een discussiestuk

Het verhaal is bewust een conceptverhaal. Het is bedoeld om ermee de boer op te gaan. In gesprek met iedereen die hier tijd voor wil maken. De komende maanden zullen we door het hele land heen over dit verhaal gaan praten. Hierover vind je binnenkort meer informatie op deze website. Aan de hand van de reacties maken we als denktank dan een volgende, betere, versie.