Nieuwsbericht • maandag, november 20 2023

Denktank Nederland 2040 en de visie van Jongeren

In een tijd waarin de toekomst van ons land centraal staat, heeft Denktank Nederland 2040 een bijzondere stap gezet door jongeren een belangrijke stem te geven in de toekomstvisie van Nederland.

Ons geloof in de kracht en visie van de jongere generatie heeft geleid tot de organisatie van drie dialoogdiners in samenwerking met de Nationale Jeugdraad (NJR). Deze diners vonden plaats op 1 november, 7 november en 9 november in Utrecht, Hoorn en Roermond waar jongeren bijeenkwamen om hun ideeën, dromen en verwachtingen te delen.

Enthousiaste Jonge deelnemer aan de dialoogdiners

Doel van dialoogdiners

Het doel van deze dialoogdiners is om jongeren een actieve rol te geven in het vormgeven van Nederland in 2040. Met de samenwerking tussen de Denktank Nederland 2040 en de NJR wil de Denktank de toekomstvisie van jongeren actief meenemen in de maatschappelijke dialoog.

Jongeren zijn met elkaar in discussie over de thema's

Jongeren met eigen expertises

In totaal hebben 150 jongeren hun stem laten horen, en zij brachten elk hun eigen expertise en perspectieven mee. De diversiteit was opmerkelijk, met jongeren variërend in leeftijd van 14 tot 30 jaar, afkomstig uit stedelijke en landelijke gebieden, met verschillende culturele achtergronden. Er waren jongeren uit de jeugdzorg, asielzoekerscentra, jongeren die worstelen met verslaving, en jongeren die in armoede leven. Bovendien waren er vertegenwoordigers van diverse jongereninitiatieven en jongerenraden aanwezig.

De thema’s

Tijdens de avonden gingen jongeren in gesprek over verschillende thema’s, waaronder onderwijs, mentale gezondheid, de woningmarkt, armoede, democratie en participatie, diversiteit en inclusie, en klimaat en duurzaamheid. Gezamenlijk selecteerde de jongeren de vier meest cruciale thema’s voor de avond, en de keuzes varieerden per stad:

In Utrecht werden de thema’s mentale gezondheid, democratie en participatie, de woningmarkt, en klimaat en duurzaamheid essentieel beschouwd.

In Hoorn stonden mentale gezondheid, de woningmarkt, armoede en onderwijs bovenaan de lijst.

In Roermond worden mentale gezondheid, de woningmarkt, armoede en onderwijs als de belangrijkste aandachtspunten besproken.

jongeren bij whiteboard met thema's
Jongeren bespreken de gekozen thema's
Jongeren bespreken de gekozen thema's
Jongeren overleggen over de thema's

Het belang van Nederlandse jongeren

Deze avonden dienden als een platform waar jongeren hun ideeën, wensen en visies kunnen delen over deze cruciale maatschappelijke kwesties. De overwegingen die voortkwamen uit de dialoogdiners zijn van onschatbare waarde en worden nu meegenomen worden in de toekomstvisie van Denktank Nederland 2040. Met dit initiatief benadrukt de Denktank het belang van het betrekken van Nederlandse jongeren bij het vormgeven van ons integrale toekomstbeeld. Samen met onze jongeren bouwen wij aan een groener, krachtiger en menselijker Nederland in 2040.

Wil jij ook meedenken? vul dan de vragenlijst in Denk mee